• Home
  • »
  • Board Of Trustees

Trustees

Board of Trustees

President Dr. Madhavi D. Patwardhan Vice President Dr. Tara B. Bhutada Secretary Mr. Suhas W. Thatte Treasurer Dr. Sourabh D. Patwardhan

Team Members

Dr. Vivek S. Shindgi Mr. Jayant R. Karandikar Mrs. Revathi J. Karandikar Mrs. Shreya S. Bhosale Mrs. Vaishali R. Tasgaonkar